افشای پدر آرمان عبدالعلی پس از اعدام پسرش؛ غزاله روی ویلچر در دبی دیده شد / فیلم

85072 405 خبر زنده

انجمن 24- آرمان عبدالعلی نام مردی است که متهم به قتل است. آرمان عبدالعلی از سال 92 به اتهام قتل دختر مورد علاقه اش در زندان به سر می برد. آرمان عبدالعلی با حکم دادگاه به قصاص محکوم شد. آرمان عبدالعلی چند بار پای چوبه دار رفت. سرنوشت نهایی پرونده آرمان عبدالعلی صبح امروز با نارضایتی خانواده غزاله و حلق آویز شدن وی در زندان شهید رجایی به پایان رسید.

تعداد بازدید: 956

حکم قصاص آرمند اجرا شد و پرونده مختومه ای بسته شد که در آن افراد زیادی برای نجات جان متهم تلاش کردند. به این ترتیب تلاش این افراد بی نتیجه ماند، زیرا اولیای دم به دلیل اصرار بر اجرای حکم صبح امروز به دار مجازات آویخته شدند.

آخرین ملاقات پدر و مادر آرمند

نیمه شب چهارشنبه 3 آذر بود که با پدر و آرماند تماس گرفتند و به آنها اطلاع دادند که آرماند ساعتی بعد پای چوبه دار خواهد رفت. آرمند و غزاله به زندان راجی بازگشتند و هر دو خانواده در اجرای حکم شک داشتند.

در نهایت شبهات قطعی شد و مراحل قضایی برای اجرای حکم آغاز شد. آرمند قبل از اجرای حکم از قرنطینه به زندان بازگشته بود. وی پیش از این پنج بار به سلول انفرادی منتقل شده و با حکم تعلیقی به زندان بازگشته بود. همین کافی بود که فرض کنیم این چهارشنبه وقت اجرای حکمش نبود و مثل بارها قبلش به او مهلت داده شده بود. اما ساعت 11 شب در حالی که آرمند در زندان بود برای اجرای حکم آزاد شد.

پدر آرمند در آخرین دیدارش با پسرش به روکنا گفت: «آرمند این هفته به دار آویخته نمی شود. نیمه های شب بدون اینکه آخرین ملاقاتمان را با پسرمان داشته باشیم پای چوبه دار رفتیم. «قبل از اعدام، نگهبانان صف را دیدیم و من و همسرم دوباره به پای آنها افتادیم و التماس کردیم که آرماند را ببخشند که فایده ای نداشت.

آخرین آرزوی آرماند چه بود؟

پدر آرمند که چند ساعتی است جسد پسرش را تحویل می دهد، آنقدر بی قرار و غمگین است که به سختی می تواند حرف بزند: «آرمند برادرش را ندیده بود. شنیدم که قبل از اعدام گفت که برادرش را دیده است. این درخواست پذیرفته نشد.»

او گلایه می کند: «پسرم تا آخرین لحظه عمرش درس خوانده است. به مردم بگویید که چقدر می خواست به برادرانش کمک کند. چقدر امیدوار بود، اما آرزو برنگشت.

او با شکایت از دادگاه گفت: «ما چندین شاهد معرفی کرده بودیم. چرا آنها شواهد را مطالعه نکردند؟

دیدگاهتان را بنویسید