افتتاح کیسه های پر از دلار و یورو رشوه در دادگاه شهرداری لواسان

بر اساس این گزارش، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به تخلفات شهرداری لواسان از صبح امروز آغاز شد که در آن چهار کیف حاوی مقادیر زیادی پول نقد، دلار و یورو به نمایش گذاشته شد.

ارزش ارزها و ارزهای کیف های نشان داده شده در عکس ها 40 میلیارد تومان است.

متهمان این پرونده در چندین پرونده به مشارکت در تشکیل شبکه رشوه و گرفتن رشوه متهم هستند.

افتتاح کیسه های پر از دلار و یورو رشوه در دادگاه شهرداری لواسان

افتتاح کیسه های پر از دلار و یورو رشوه در دادگاه شهرداری لواسان

افتتاح کیسه های پر از دلار و یورو رشوه در دادگاه شهرداری لواسان

دیدگاهتان را بنویسید