اطلاعیه سازمان مالیاتی کشور در مورد مالیات اصناف – خبر زنده

به گزارش ایرنا، در اطلاعیه سازمان مالیاتی کشور آمده است: در اجرای آخرین دستورات رئیس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اعتماد ماموران مالیاتی سراسر کشور به اصناف و مشاغل، مجدداً به سازمان امور مالیاتی تذکر داده می شود. تعیین مالیات اصناف و بازرگانان معتبر ضمن اعتماد کامل به آنها در انجام تراکنش های بانکی از جمله وجوه واریز شده به حساب از طریق دستگاه کارتخوان، صحت مطالبات آنها را احراز و مالیات آنها را با رعایت کامل مقررات قانونی تعیین می کند، مگر اینکه مطابق مقررات قانونی باشد. با اسناد و مدارک.و برای اثبات دلایل مثبت خلاف ادعای خود.

این امر در مورد مؤدیانی که علیرغم درآمدهای بالا از پرداخت مالیات فرار می کنند و مالیات واقعی خود را پرداخت نمی کنند صدق نمی کند و ادارات امور مالیاتی موظفند این گروه از مودیان را شناسایی و مالیات متعلقه را مطالبه و وصول کنند.

  رهبر جناح چپ فرانسه خواستار خروج این کشور از ناتو شده است

دیدگاهتان را بنویسید