اس ام اس داستان خانه خالی انجمن 24

پیامک خانه خالی

انجمن 24-محمود محمودزاده گفت: در راستای اجرای بند 54 قانون مالیات های مستقیم مصوب آذرماه 1395، حدود یک میلیون و 300 هزار واحد خالی را شناسایی کرده ایم و علیرغم درخواست خوداظهاری در سامانه املاک و مسکن، عده ای ثبت نام کردند. اطلاعات مسکن آنها به تنهایی عمل نکردند. البته با ابراز وجود افراد تغییراتی ایجاد شده است و این رقم 1.3 میلیونی دائما به روز می شود. هموطنان در صورت تغییر در خرید، فروش یا اجاره ملک خود باید وارد سامانه املاک و مسکن amlak.mrud.ir شوند. در غیر این صورت مبنای ما خالی بودن واحد است.

وی افزود: در حال حاضر اطلاعات منزل بیش از 60 میلیون نفر از هموطنان در سامانه وجود دارد و قابل رصد است. اما برخی از آنها اخیراً پیامک ارسال شده است که اطلاعات آنها در دسترس نیست و وضعیت اقامت آنها در واقع اعلام نشده است.

به گفته محمودزاده، در صورتی که مالکان تا پایان ماه جاری، آخرین مرحله خوداظهاری، نسبت به ثبت اطلاعات مسکن خود اقدام نکنند، اموال آنها خالی تلقی شده و برای امور مالیاتی به سازمان امور مالیاتی معرفی می شود. هموطنان در صورت خرید، فروش و یا اجاره بلوک مذکور باید مدارک آن را در سامانه ثبت کنند.

وی در خصوص اختلاف بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی درباره نحوه معرفی خانه های خالی گفت: حدود دو هفته پیش جلسه ای با کارکنان سازمان امور مالیاتی داشتیم و این هماهنگی ها بر اساس لیستی که تا پایان آذرماه به آنها ارائه خواهیم کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره این موضوع که برای برخی صاحبان خانه خالی متن اشتباه ارسال شده است، تصریح کرد: اشکالی ندارد. با توجه به اینکه این افراد از ابراز وجود خودداری کرده اند، تصور این است که خانه آنها خالی است. در متن پیامک نیز آمده است که باید وضعیت ملک خود را مشخص کنند.

محموده تصریح کرد: کسانی که برای آنها پیامکی دریافت نشده است، عمدتاً جزو 60 میلیون نفری هستند که اطلاعات اقامتی آنها در دسترس است. پس از سال 2016 که اسناد یک صفحه ای منتقل می شود، اطلاعات انتقال ثبت شده و به راحتی قابل دسترسی است. کسانی که اخیرا برایشان پیامک ارسال شده از جمله کسانی هستند که اطلاعات ثبت نامشان در دسترس نیست.

بر اساس اصلاحیه ماده 54 قانون مالیات های مستقیم مصوب آذرماه 1395، چنانچه واحد مسکونی در شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت بیش از 120 روز غیرقابل سکونت باشد مشمول مالیات و برای هر ماه بیش از آن می شود. زمان، ماهانه بر اساس درآمد اجاره بها طبق ضرایب مشمول مالیات می شود برای سال اول معادل شش برابر مالیات متعلق، سال دوم معادل 12 برابر مالیات متعلق و سال سوم برابر با 18 برابر مالیات مربوطه.

دیدگاهتان را بنویسید