ارزش سهام عدالت در هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

ارزش سهام

انجمن 24 – روز شنبه (30 آبان) شاخص کل بورس با بیش از 27 هزار واحد کاهش به رقم یک میلیون و 383 هزار واحد رسید. روز چهارشنبه (12 آذر) شاخص کل بورس با بیش از 10 هزار واحد کاهش به رقم یک میلیون و 394 هزار واحد رسید و تنها هفته کاری خود را با روندی منفی به پایان رساند.

ارزش کل پرتفوی 532 هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت در روز شنبه به ترتیب به 2 میلیون و 140 هزار تومان رسید. ارزش کل پرتفوی 532 هزار تومانی سهام عدالت و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به 2 میلیون و 455 هزار تومان و 2 میلیون و 466 هزار تومان رسید.

در نتیجه پرتفوی 532 هزار تومانی سهام عدالت 108 هزار تومان و سبد یک میلیون تومانی سهام عدالت در این هفته 202 هزار تومان افزایش یافت.

به این ترتیب ارزش پرتفوی 532 هزار تنی سهام عدالت که در حال حاضر 12 میلیون و 455 هزار تن است، نسبت به هفته گذشته 0.8 درصد افزایش یافت که معادل 12 میلیون و 347 هزار تومان است. همچنین ارزش پرتفوی سهام عدالت یک میلیون تن بود که در هفته گذشته به 23 میلیون و 261 هزار تن رسید. در مقایسه با چهارشنبه، هفته اول آذرماه 23 میلیون و 463 هزار تن 0.9 درصد افزایش داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید