اخبار پانسیون های فرهنگی + فیلم های همسان – خبر زنده

اخبار پانسیون های فرهنگی + فیلم های همسان

 – خبر زنده
انجمن 24 بر اساس خبر یکسان سازی حقوق بازنشستگان فرهنگیان دستورالعمل محاسبه مستمری را از جدول همسان سازی که از تاریخ 1392/01/07 اعمال می شود مطالعه نمایید.

طبق ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 30 قانون برنامه ششم بیمه بازنشستگی باید متناسب با سهم شاغلین باشد.

رتبه بندی هیچ تاثیری روی نتایج و کمیت این جدول بازی ندارد.

تعداد بازدید: 0

لایحه یکسان سازی حقوق بازنشستگان به 90 درصد حقوق کارمندان از سوی دولت قبل در مجلس مطرح شد که در دی ماه 1400 پس گرفته شد و در این صورت رتبه بندی بر حقوق بازنشستگان تأثیر می گذارد.

  90 شرکت خودروسازی برای مدیریت آقازاده! فیلم - خبر زنده

دیدگاهتان را بنویسید