اجرای طرح واکسیناسیون خانه به خانه در مشهد / تصاویر

84980 423 خبر زنده

در روزهای اخیر طرح واکسیناسیون کرونا از خانه به خانه در مناطق کم برخوردار مشهد راه اندازی شده است. این پروژه شامل گروهی از افرادی است که موفق به مراجعه به مراکز واکسیناسیون نشده اند یا هنوز واکسینه نشده اند. در این طرح علاوه بر تزریق واکسن، شمارش واکسیناسیون در مناطق مختلف و پایش بیماری سل انجام می شود.

دیدگاهتان را بنویسید