آیا در تابستان امسال خسوف خواهیم داشت؟ – خبر زنده

سخنگوی صنعت برق: پارسال در 29 اردیبهشت تعطیلی های ما شروع شد و مردم دچار مشکل شدند.

  عدم رعایت شعارهای وزارت راه و شهرسازی برای ساخت و ساز مسکن - خبر زنده

دیدگاهتان را بنویسید