آمریکا مانع توسعه ما می شود

وزیر امور خارجه سوریه در بیانیه ای اعلام کرد که آمریکا با اعمال اقدامات یکجانبه علیه این کشور مانع از هرگونه تحول در سوریه می شود.

به گزارش ایسنا، فیصل المکداد وزیر امور خارجه سوریه در گفت وگو با شین هوا گفت: آمریکا نفت، گندم و پنبه سوریه را می دزدد و از شبه نظامیان مرتبط در شمال شرق سوریه و هرگونه تحولی در این کشور حمایت می کند.

وی گفت: مسئله خطرناکتر این است که ایالات متحده اقدامات یکجانبه و خودسرانه را بر کشورهای دیگر تحمیل می کند.

مقداد افزود: تحریم های آمریکا کودکان، زنان و سالمندان سوری را می کشد و خیس و خشک با هم می سوزد، آیا این دموکراسی است؟

وی تاکید کرد: هدف آمریکایی ها دموکراتیزه کردن جهان برای فریب و افزایش تفرقه در جامعه جهانی و بازگرداندن سلطه جهانی به بهانه دموکراسی است.

المقداد ادامه داد: سال های گذشته کاستی های این دموکراسی را آشکار کرد و مشخص شد که این یک دموکراسی واقعی نیست.

وی با اشاره به اعتراض آمریکایی ها به دموکراسی در چین گفت: این مضحک است زیرا چین یک سیاست داخلی منصفانه را برای همه اعضای جامعه خود دنبال می کند و سیاست دموکراسی واقعی را در روابط خود با سایر کشورها دنبال می کند.

دیدگاهتان را بنویسید