آفریقای جنوبی خواستار مجازات اسرائیل شده است – خبر زنده

گزارش فوریه عفو بین‌الملل با عنوان «آپارتاید اسرائیل علیه فلسطینیان: رژیم وحشیانه سلطه و جنایت علیه بشریت» در نشستی به میزبانی کمیته حقوق مسلم ملت فلسطین سازمان ملل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گرفت.

نالدی پاندور، وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی در یک کنفرانس گفت: «اکنون این مسئولیت ما به عنوان عضو سازمان ملل است که اقدامی انجام دهیم و اسرائیل را به خاطر آپارتاید خود پاسخگو بدانیم.

وی افزود: به عنوان یک آفریقای جنوبی، شرایط کنونی فلسطین مرا به یاد وضعیت قبلی ما می اندازد و تشییع جنازه شیرین ابوعقلی و اتفاقی که برای تابوت او افتاد مرا به یاد تشییع جنازه هایی انداخت که باید مخفیانه زیر تابوت انجام می دادیم.

وی گفت: ما به عنوان نماینده جامعه بین المللی باید برای پایان دادن به رنج مداوم فلسطینیان تحت اشغال اسرائیل تلاش کنیم و از رنج و شرایط غیرانسانی اسرائیل برای فلسطینیان در 73 سال گذشته اطمینان حاصل کنیم. عهده دار شدن.

  2 پیشنهاد شهرداری تهران در خصوص طرح ترافیک

دیدگاهتان را بنویسید