آخرین وضعیت رنگ آمیزی تاج در شهرهای کشور – خبر زنده

آخرین وضعیت رنگ آمیزی تاج در شهرهای کشور

 – خبر زنده

تعداد شهرهای دارای وضعیت زرد از 255 شهر به 253 شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت آب از 193 شهر به 195 شهر افزایش یافته است.

قرمز: 0 درجه
نارنجی: 0 شهر
زرد: 253 شهر
آبی: 195 شهر

  جزئیات دیدار روحانی با رهبر انقلاب

دیدگاهتان را بنویسید